• 25 May 2024

Danışmaq və dinləmək ədəbi

Sözə “Bismillah” ilə başlamaq
İnsanların səviyyəsinə uyğun danışmaq
Doğru danışmaq, yalandan qaçmaq
Boş və mənasız söhbətlərdən çəkinmək
Danışarkən həddi aşmamaq
Ucadan yox, astadan danışmaq
Gözəl söz söyləyib yumşaq danışmaq
İctimaiyyət arasında pıçıltı ilə danışmamaq
İctimaiyyətdə sözü böyüklərə vermək
Qısa və məzmunlu danışmaq
Düşünmədən danışmamaq
Münasibətləri korlayacaq söz danışmamaq
Gələcəklə bağlı danışanda “İnşallah” demək
Ya xeyir söyləmək, ya da susmaq
Dilin incəliklərinə bələd olmaq
Münaqişə etmədən danışmaq
Başqalarına xoş gəlmək xətrinə danışmamaq
Başqaları haqqında pis danışmamaq
Öz günahlarını başqalarına söyləməmək
Müsəlman qardaşından qeybət etməmək
Möminlər arasında söz gəzdirməmək
Xeyir söz dinləmək
Öyüd-nəsihət dinləmək
Qurani-Kərim dinləmək
Müxatəbi yaxşı dinləmək
Hər şeyi dinləməmək
Boş sözlərə qulaq asmamaq
Pornoqrafik materialları dinləmə­mək
Başqalarını icazəsiz dinləməmək
Qeybət (dedi-qodu) dinləməmək
İslama zidd musiqiyə qulaq asmamaq

Read Previous

Haydı namaza

Read Next

Zarafat və gülmək ədəbi