• 22 Aprel 2024

Haydı namaza


MÜNDƏRİCAT

ÖN SÖZ

QISA BİLGİLƏR

DİN

İSLAM

İslamın şərtləri

İMAN

Kəlmeyi-Tövhid:

Kəlmeyi-Şəhadət:

Allahın Zati Sifətləri

Allahın Sübuti Sifətləri

İmanın Şərtləri

Mükəlləf (Dinən məsul şəxs)

İBADƏT

QÜSL

TƏYƏMMÜM

1. Təyəmmümü vacib edən amillər

2. Təyəmmümün fərzləri

3. Təyəmmümün sünnələri

4. Təyəmmümün alınması

5. Təyəmmümü pozan amillər

DƏSTƏMAZ

1. Dəstəmazın fərzləri

2. Dəstəmazın sünnələri

3. Dəstəmazın alınması

4. Dəstəmazın məkruhları

5. Dəstəmazı pozan amillər

NAMAZ

1. Namazın fərzləri

a) Şərtlər

b) Rüknlər

2. Namazın vacibləri

3. Namazın sünnələri

4. Namazın məkruhları

5. Namazı pozan amillər

6. Namazın faydaları

a) Fərdi faydaları:

b) İctimai faydaları:

c) Dini faydaları:

7. Namazın növləri

GÜNDƏLİK  NAMAZLARIN

RÜKƏTLƏRİ

ƏZAN-İQAMƏ

Əzan:

İqamə:

NAMAZLARIN QILINMASINDA

OXŞARLIQ CƏDVƏLİ

NAMAZLARIN QILINMASI

Sübh namazı

Sübh namazının sünnəsi

Sübh namazının fərzi

Günorta namazı

Günorta namazının ilk sünnəsi

Günorta namazının fərzi

Günorta namazının son sünnəsi

İkindi namazı

İkindi namazının sünnəsi

İkindi namazının fərzi

Axşam namazı

Axşam namazının fərzi

Axşam namazının sünnəsi

Yatsı namazı

Yatsı namazının ilk sünnəsi

Yatsı namazının fərzi

Yatsı namazının son sünnəsi

Vitir namazı

TƏSBİHAT

DUA

DİGƏR NAMAZLAR

Cümə namazı

Meyit namazı

Bayram namazları

Təravih namazı

Qəza namazı

Müsafir (Yolçu) namazı

BƏZİ MƏSƏLƏLƏR

Camaatla namaz

Oturaraq və işarə ilə namaz

Səhv səcdəsi

DUA VƏ SURƏLƏR

a) Dualar

Sübhanəkə duası

Əttəhıyyatu duası

Allahümmə salli duası

Allahümmə barik duası

Rabbəna duası

Rabbənağfirli duası

Qunut duası –1

Qunut duası –2

Ayətül-kürsi

b) Surələr

Fatihə surəsi

Fil surəsi

Qureyş surəsi

Maun surəsi

Kövsər surəsi

Kafirun surəsi

Nəsr surəsi

Təbbət surəsi

İxlas surəsi

Fələq surəsi

Nas surəsi

MÜNDƏRİCAT

Read Previous

Hasret gülleri

Read Next

Danışmaq və dinləmək ədəbi