• 20 İyul 2024

Surələr və Dualar

DUALAR

Sübhanəkə duası
Əttəhiyyatu duası
Allahümmə salli duası
Allahümmə barik duası
Rabbəna duası
Rabbənəğfirli duası
Qunut duası -1
Qunut duası-2
Ayətül-kürsi

SURƏLƏR

Fatihə surəsi
Fil surəsi
Qureyş surəsi
Maun surəsi
Kövsər surəsi
Kafirun surəsi
Nəsr surəsi
Təbbət surəsi
İxlas surəsi
Fələq surəsi
Nas surəsi